İptal Politikası


title

Anica Turizm Otelcilik Eml. İnş. San. Ve Tic. Ltd. Şti’nin (Bundan böyle “ANİCA” olarak anılacaktır.) acentelerine gelerek,telefon vasıtasıyla,websitesi üzerinden yada diğer iletişim kanallarından birini kullanarak villa,konaklama,araç kiralama,tur,transfer v.b. sitemizde belirtilen yada temsilcimiz tarafından önerilen hizmetlerden birini satın alan “MÜŞTERİ” aşağıda yer alan koşulların tamamına uymayı kabul etmiştir.

- MÜŞTERİ’nin satın aldığı hizmet ve hizmetin kapsamı kendisine işbu satış kuralları ile birlikte teslim edilen voucherda (rezervasyon formu) belirtilmektedir.

- MÜŞTERİ, satın aldığı hizmetin niteliklerini içeren broşürü yada ilgili ürünün websitesi sayfasını ve Site Kurumsal sekmesinde yer alan Seyehat İçeriği Koşulları’nı okuyup bilgi sahibi olduğunu kabul etmektedir.

- MÜŞTERİ’nin kusuru, üçüncü bir kişinin beklenmeyen ve önlenemez bir davranışı, mücbir sebep(olumsuz hava koşulları, yol engeli, grev, terör, sis, savaş ihtimali, öngörülemez teknik hususlar vb.),ANİCA’nın/acentesinin/bağımsız hizmet sağlayıcısının gereken tüm özeni gösterdiği halde öngörülemeyen ve engellenemeyen bir olayın meydana gelmesi hallerinde MÜŞTERİ’nin tazminat hakkı doğmayacaktır.

- Kayıt anında yurtiçi hizmet bedelinin en az %30’u, kalan tutarın ise satış tarihinden itibaren aksi belirtilmedikçe 7 iş günü içerisinde, tesise giriş tarihi 30 gün ve daha az ise aksi belirtilmedikçe rezervasyon anında ödenmesi gerekmektedir. Anılan süreler içerisinde belirtilen ödemelerin gerçekleştirilmemesi halinde yapılan rezervasyon iptal edilerek toplam tutarın %15’i cayma tazminatı olarak MÜŞTERİ’ye fatura edilir. Erken rezervasyon yoluyla hizmet satın alan MÜŞTERİ, hizmet bedelinin tamamını aksi belirtilmedikçe rezervasyon tarihinde ödemekle yükümlüdür.

- Söz konusu hizmetin ifasından sonra MÜŞTERİ’nin satın aldığı hizmetlerin bedelini ödemek için kullandığı kredi kartının ANİCA’nın kusurundan kaynaklanmayan bir şekilde yetkisiz kişilerce haksız ve hukuka aykırı olarak kullanılması iddiası ile ilgili banka veya finans kuruluşunun hizmet bedelini ANİCA’ya ödememesi halinde MÜŞTERİ, itiraz edilen hizmet bedelinden ve her türlü zarardan rezervasyon tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte sorumlu olacaktır.

- ANİCA’nın hizmeti haksız olarak vermekten vazgeçmesi halinde ANİCA, MÜŞTERİ’nin o güne kadar yaptığı tüm ödemeleri 14 gün içerisinde MÜŞTERİ’ye iade eder.

- ANİCA’nın hizmeti haksız olarak vermekten vazgeçmesi halinde ANİCA, MÜŞTERİ’nin o güne kadar yaptığı tüm ödemeleri 14 gün içerisinde MÜŞTERİ’ye iade eder.

  • MÜŞTERİ’nin satın aldığı hizmetini kullanmaktan vazgeçtiğini hizmetin başlamasından 61 gün öncesine kadar yazılı ya da kalıcı veri saklayıcısı aracılığı ile bildirmesi halinde, toplam tutarın % 15’i hizmet bedeli (hizmet giderleri,vergi, harç ve benzeri yasal yükümlülüklerden doğan masrafları kapsamaktadır) hariç olmak üzere ödediği bedelin tamamı kendisine iade edilir.
  • MÜŞTERİ, satın aldığı ürünü/hizmeti kullanmaktan vazgeçtiğini hizmetin başlamasına 60-46 gün kala yazılı ya da kalıcı veri saklayıcısı aracılığı ile bildirmesi halinde toplam tutarın %30’unu
  • MÜŞTERİ, satın aldığı ürünü/hizmeti kullanmaktan vazgeçtiğini hizmetin başlamasına 45-31 gün kala yazılı ya da kalıcı veri saklayıcısı aracılığı ile bildirmesi halinde toplam tutarın %50’sini
  • Müşteri satın aldığı ürünü/izmeti kullanmaktan vazgeçtiğini 30 ve daha az günkala yazılı ya da kalıcı veri saklayıcısı aracılığı ile bildirmesi halinde ise toplam tutarın tamamını (%100) ANİCA’ya ödemeyi kabul eder.
  • MÜŞTERİ tarafından yapılan tarih değişikliği talepleri (tesislerdeki uygunluklar ve ilk yapılan rezervasyonun giriş tarihine kalan suresi göz önüne alınarak ANİCA her türlü alternatifi sunmaya ve yardımcı olmaya çalışacaktır) vazgeçme anlamına gelmekte olup , MÜŞTERİ tarafından yukarıda belirtilen süreler dikkate alınarak yazılı olarak bildirilecektir.

- MÜŞTERİ’nin kendisi, veya birinci derece akrabalarının(anne,baba,kardeş,eş ve çocuklarını kapsar) rezervasyon anında var olmayan 10 günlük mutat iştigaline engel olan rahatsızlıkları/ ölümlerini gösterir rapor ve bunun gibi MÜŞTERİ’nin tüm özeni göstermesine rağmen öngöremediği sair hallere ilişkin belgeleri hizmetin başlamasından önce yazılı ibrazı, bu maddenin istisnası olup, böyle bir durumda ödenmesi zorunlu olan toplam tutarın % 15’i hizmet bedeli (hizmet giderleri,vergi, harç ve benzeri yasal yükümlülüklerden doğan masrafları kapsamaktadır) hariç olmak üzere ödemiş olduğu bedel kesinti yapılmaksızın MÜŞTERİ’ye 14 gün içerisinde iade edilecektir.